Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Arena Midt er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Arena Midt må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (12 måneder), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder.

Arena Midt er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Arena Midt eller kunden. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemssystemet. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Arena Midt ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på medlemskaber. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

 

Behandling af personoplysninger

Arena Midt har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores medlemssystem. Arena Midt indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

At retsgrundlaget (hjemlen) for, at vi behandler dine personoplysninger, dels er den indgåede abonnementsaftale jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og dels er vores legitime interesse i at fortælle dig om nye produkter, du vil kunne have glæde af jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f.

 

Dine personoplysninger videregives til Arena Midts nye støtteforening, der er under etablering. Støtteforeningen har kun det formål at være støtteforening for Arena Midt. Personoplysningerne bruges for at kunne sende informationer og nyhedsbreve, samt tilbud til støtteforeningens medlemmer. (tidligere medlemmer af Arena Midt)

Vi videregiver IKKE dine oplysninger til 3. mand.

 

De personoplysninger der behandles er navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Ved handel gennem medlemssystemet på www.arenamidt.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte ydelser. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Arena Midt, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data hos os og berigtige/opdatere oplysningerne.

Du har ret til sletning, dvs. du har altid ret til at få slettet dine oplysninger. Vi sletter alle oplysninger 3 måneder efter abonnementets ophør, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan få udleveret de oplysninger vi har registeret på dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500  Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

 

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen vil Arena Midt som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Arena Midt gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

 

Kontakt oplysninger

Støtteforeningen Arena Midts Venner
Hasselvej 15
8620 Kjellerup
Tlf.: +45 23 34 90 04
E-mail: info@arenamidt.dk

CVR 29900124